شعر همراه ترجمه فارسی

 

English Why not me?

Escaping nights without you
With shadows on the wall
My mind is running wild trying hard not to fall
You told me that you love me but say I’m just a friend
My heart is broken up into pieces

Cos I know I’ll never free my soul
It’s trapped between true love
And being alone
When my eyes are closed
The greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

(Chorus)
Why oh why?
Tell me why not me?
Why oh why we were meant to be?
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why?

I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?

The day after tomorrow I’ll still be around
To catch you when you fall and ever let you down
You say that we’re forever
Our love will never end
I’ve tried to come up but it’s drowning me to know
You’ll never feel my soul
It’s trapped between true love
And being alone
When my eyes are closed
The greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me baby why oh why?
Tell me why not me?
Why oh why we were meant to be?
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why?

I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?

You won’t ever know
How far we can go (go)
You won’t ever know
How far we can go (go)

(Chorus x2)

I wanna love you
If you only knew how much I love you
So why not me?

Persian چرا من نه

فرار های شبانه بدون تو
با سایه هایی که بر روی دیوار است
من دارم به سختی از ذهنم کار میکشم که چگونه سقوط نکنم
به من گفتی که عاشقتم ولی الان میگی که برات یه دوستم
دل من شکسته و تکه تکه شده

چون میدونم من هیچ وقت دلم را آزاد و رها نکردم
و روحم بین عشقی واقعی و تنهایی به دام افتاده بود
وقتی چشمانم را می بندم بهترین داستان خوانده میشود
ولی وقتی بیدار میشم میبینم در این دنیا بهترین آرزو های من نقش بر اب شده

چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا

من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟

پس فردا باز هم در این اطراف خواهم بود
تا وقتی داری می افتی بگیرمت و مراقبت باشم
تو میگفتی که ما همیشه با هم خواهیم بود و عشقمان جاودانه است
منسعی میکردم خودم را بالا بکشم ولی فکر به اینکه
تو هیچ وقت منو درک نکردیداره منو در خودش غرق میکنه
و ذوحم بین عشقی واقعی و تنهایی به دام افتاده بود
وقتی چشمانم را می بندم بهترین داستان خوانده میشود
ولی وقتی بیدار میشم میبینم در این دنیا بهترین آرزو های من نقش بر اب شده

چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا

من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟

تو هرگز نخواهی دانست
تا کجا ها میتوانیم با هم برویم
و هرگز نخواهی دانست
تا کجا ها میتوانستیم با هم باشیم

چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا

چرا آه چرا؟ به من بگو چرا من نه؟
چرا اه چرا ؟ ما به به هم بودن مقدر شده بودیم
عزیزم من میدونم که میتونستم هر چی که تو میخواستی باشم
چرا آه چرا
من میخوام عاشقت باشم
اگر تو فقط میدونستی که من چقدر دوست دارم
پس چرا من نه؟

Select ratingMachine TranslatedOkayGoodGreatPoetic
)


/ 0 نظر / 17 بازدید